Avtale med sykehusapotekene for kliniske utprøvinger

Når et sykehusapotek skal være med i en klinisk studie, må det inngås en separat avtale mellom sykehusapoteket og sponsor/CRO.

En av følgende avtalemaler må brukes for denne avtalen:

Inven2 er ansvarlig for forhandling av avtaleteksten på vegne av sykehusapotekforetakene i Norge.

Sykehusapoteket er ansvarlig for avklaring av apotekets oppgaver og pris for disse tjenestene i vedlegget til avtalen.

Prosess for avtale og budsjett med sykehusapotek i den enkelte studie:

  • Sponsor/CRO må i meldeskjema til Inven2 opplyse om sykehusapotek skal utføre tjenester i studien, inkludert import.
  • Inven2 initierer prosessen for apotekavtalen og informerer sponsor/CRO om videre prosess:
    • Sponsor/CRO fyller ut aktuell avtalemal og sender til Inven2
    • Sponsor/CRO avklarer tjenester og pris direkte med kontaktperson hos apoteket
  • Ett sykehusapotek fra hvert sykehusapotekforetak vil være ansvarlig for å avklare hva som skal gjøres og pris for tjenestene. Dette vil så gjelde for alle sykehusapotek eid av det samme sykehusapotekforetaket.
  • Når avtaleteksten er verifisert av Inven2, og tjenester og pris er avtalt mellom sponsor/CRO og sykeusapotek, så kan avtalen signeres. Signering skjer direkte mellom sykehusapoteket og sponsor/CRO uten involvering av Inven2.

 

Mer info:

Sykehusapotekene HF: sykehusapotekene.no/fag-og-forskning/forskning/kliniske-studier

Sjukehusapoteka Vest HF: https://sjukehusapoteka-vest.no/

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF: https://sykehusapoteket.no/

Sykehusapotek Nord HF: https://sykehusapotek-nord.no/

Organsiering av sykehusapotek i Norge:

Det er totalt 32 sykehusapotek i Norge som eies av 4 sykehusapotekforetak. Se detaljert oversikt under:

Vil du vite mer?

Erlend Carlson Cand.Pharm.

Erlend Carlson Cand.Pharm.

Clinical Contract Manager

Clinical & Industry Collaboration

Tlf. 97 70 07 17