Avtale med sykehusapotekene for kliniske utprøvinger

Når et sykehusapotek skal være med i en klinisk studie, må det inngås en separat avtale mellom sykehusapoteket og sponsor av studien.

En av følgende avtalemaler må brukes for denne avtalen:

Inven2 er ansvarlig for forhandlingene av den juridiske delen av apoteksavtalen på vegne av Sykehusapotekene HF.

Sykehusapoteket er ansvarlig for avklaring av apotekets oppgaver og pris for disse tjenestene.

  • Sponsor må i meldeskjema til Inven2 opplyse om apotek skal utføre oppgaver i studien, inkludert import
  • Inven2 initierer prosessen for apoteksavtalen og informerer sponsor om videre gang:
    • Sponsor fyller ut aktuell avtalemal og sender til Inven2
    • Sponsor avklarer oppgaver og pris direkte med kontaktperson hos apoteket
  • I multisenter studier i Helse Sør-Øst vil kun et av de involverte sykehusapotekene være ansvarlig for å avklare hva som skal gjøres og prisen for tjenestene.
    Dette vil så gjelde for alle sykehusapotek som er involvert i studien
  • Signering av avtalen skjer direkte mellom sykehusapoteket og sponsor uten involvering av Inven2

Mer info: sykehusapotekene.no/fag-og-forskning/forskning/kliniske-studier

Vil du vite mer?

Erlend Carlson Cand.Pharm.

Erlend Carlson Cand.Pharm.

Clinical Contract Manager

Clinical & Industry Collaboration

Tlf. 97 70 07 17