Forhandling av avtaler

Inven2 er ansvarlig for forhandling av avtale om kliniske studier og andre former for samarbeid med industri på vegne av sykehus og utprøver. Denne prosessen omfatter både kvalitetssikring av innhold og forhandling med industri om pris og andre betingelser.

Vårt mål er at denne prosessen skal være så effektiv og forutsigbar som mulig.

  • Du vil få tilbakemelding på det juridiske innholdet i avtalen innen 14 dager fra vi mottok avtaleutkastet
  • Inven2 koordinerer signering av avtale med sykehuset og arkiverer den signerte avtalen
  • Inven2 og sykehusene foretrekker elektronisk signering av avtalen. Dette vil forkorte signeringsprosessen betraktelig og gjør at studien kan starte raskere

Selve avtalen er en tre-partsavtale som skal signeres av:

  • Sponsor eller CRO på vegne av sponsor
  • Helseforetak ved leder for avdelingen hvor utprøver tilhører
  • Inven2

Utprøver signerer avtalen som «lest og forstått», men er ikke part i avtalen.

Ansvarsfordelingen mellom partene i avtalen er:

  • Industri: Sponsoransvaret følger av Good Clinical Practice (GCP)
  • Helseforetak: Utprøveransvar for gjennomføring av studien i henhold til GCP. Dette innebærer det faglige ansvaret, ansvar for rekruttering av pasienter og det medisinske ansvaret for pasientene. Utprøver utfører studien som ansatt ved helseforetaket
  • Inven2: Ansvarlig for kontraktsforhandling og fakturering på vegne av HF og betalingsmottaker

Vil du vite mer?

Siv Merethe Uddeholt, MPH

Siv Merethe Uddeholt, MPH

Clinical Contract Manager

Clinical & Industry Collaboration

Tlf. 95 81 07 81