Inven2s rolle og ansvar

Inven2s ansvar er å ivareta avtalemessige og økonomiske forhold i kliniske studier og industrisamarbeid som er helt eller delvis finansiert av industri.

Inven2 har ansvar for kontraktsforhandling og økonomioppfølging for kliniske studier på vegne av  15 helseforetak (HF) i Norge:

Inven2 håndterer følgende avtaletyper på vegne av helseforetakene:

  • Klinisk utprøving av legemidler
  • Kliniske studier av medisinsk utstyr
  • Ikke-intervensjonsstudier, det vil si observasjons- og registerstudier
  • Prekliniske studier
  • Samarbeids- og tjenestekjøpsavtaler
  • Sykehusinitierte studier med finansielt bidrag fra industri

Vårt nettbaserte innmeldingsskjema «Research Information Form» må fylles ut for å melde en ny industrifinansiert studie til Inven2. Sykehusansatte kan bruke skjemaet for å melde inn sykehusinitierte studier som får ekstern økonomisk støtte.

Inven2 sin rolle i de ulike trinnene av en klinisk studie illustreres i Arbeidsprosess Oppstartsfasen og økonomioppfølging.

Vil du vite mer?

Siri Kolle M.Sc.

Siri Kolle M.Sc.

Vice President Clinical

Clinical & Industry Collaboration

Tlf. 41 51 37 46