Økonomioppfølging

Inven2 er ansvarlig for fakturering av sponsor for utført aktivitet i sykehuset i henhold til studiekontrakt på vegne av sykehuset. Inven2 mottar innbetalingene på vegne av sykehusene og overfører inntektene til sykehuset studien går på.

For merverdiavgift (mva) gjelder følgende:

  • Avtalepart er norsk AS: Beløp er mva-pliktig og Inven2 legger til mva på fakturabeløpet
  • Avtalepart er utenlandsk: Beløp er fritatt for mva

 

Vil du vite mer?

Atanaska Bedeleva

Atanaska Bedeleva

Business Controller

Clinical & Industry Collaboration

Tlf. 40 07 54 53

Ingrid O. Dominguez, MA Acc & Fin

Ingrid O. Dominguez, MA Acc & Fin

Business Controller

Clinical & Industry Collaboration

Tlf. 91 14 46 37