Budsjett og priser

Det er utprøver og studieteamet på sykehuset som er ansvarlig for å utarbeide budsjett for studien. Dersom det er aktuelt er det også utprøver og studieteam som er ansvarlig for å innhente aksept og pris fra serviceavdelinger på sykehuset.

Priser

Studiedesign og protokollens flytskjema legges til grunn for budsjett for den enkelte studien. Budsjettet utarbeides parallelt med Inven2s kvalitetssikringen av avtalen.

Tjenester levert av sykehusapotekene er ikke en del av dette budsjettet, og her må det gjøres en separat avtale. Se mer om dette her.

 • Det er fast timepris for studiepersonellet som gjennomfører studien.
  Gjeldende timepriser er: NOK 1710 for lege og NOK 900 for studiesykepleier
 • Priser for de mest vanlige prosedyrer ved serviceavdelinger finner du nettsiden til Regional forskningsstøtte
 • Inven2s honorar på 11,11% legges til sykehusets priser
 • Oppstartsbetaling: Kostnader for oppstart av en studie beregnes på bakgrunn av tiden som brukes til forberedelser for at den enkelte studien kan komme i gang
 • Nasjonal koordinator betaling: Kostnader for oppgaver utført i henhold til nasjonal koordinatorrollen
 • Arkivering: Kostnad for fjernlagring av studiedokumentasjon etter avsluttet studie dekkes av oppdragsgiver. Gjeldende pris er NOK 6000 per studie
 • Kontraktstillegg (Amendment Fee): NOK 3000 per tillegg (amendment)
 • Inspeksjon og audit: Kompenseres per time for involvert studiepersonale etter gjeldende timepriser
 • Refusjon av utlegg for studiedeltaker:
  • Pasientreiser.no skal fortrinnsvis benyttes for refusjon av kostnader studiedeltaker har i forbindelse med reise og overnatting, men denne har noen begrensninger
  • Sponsor må refundere studiedeltakere for kostnader som ikke dekkes av pasientreiser.no eller hvor pasientreiser.no ikke er egnet. Inven2 refunderer studiedeltaker og viderefakturer sponsor for disse utleggene

Vil du vite mer?

Siv Merethe Uddeholt, MPH

Siv Merethe Uddeholt, MPH

Clinical Contract Manager

Clinical & Industry Collaboration

Tlf. 95 81 07 81