Nordlandssykehuset satser på studier

Petter Øien leder forskningsadministrasjonen ved Nordlandssykehuset som nå satser tungt på kliniske studier. Her sammen med Siri Kolle, VP for kliniske studier i Inven2, som besøkte sykehuset høsten 2021. Foto: Siv Uddeholt
14. februar 2022
Nordlandssykehuset er det siste i rekken av 11 sykehus som Inven2 håndterer kliniske studier på vegne av. Sykehuset merker allerede en positiv effekt av dette, og skal bruke 2022 til å bygge opp en infrastruktur for å kunne ta imot flere studier.

 

Nordlandssykehuset ligger i Bodø, en by som plasserte seg på toppen av fotballkartet med Bodø-Glimt sin suverene 6-1 seier over Roma, og generelt storspill i UEFA Europa Conference League den siste tiden.

–Bodø er en by i medvind, og jeg er overbevist om at vi kommer til å se dette innen kliniske studier også, sier Siri Kolle, Vice President for kliniske studier i Inven2.

Sammen med kollega Siv Uddeholt, Clinical Contract Manager, besøkte hun Nordlandssykehuset høsten 2021, like etter Inven2 hadde overtatt ansvaret for kliniske studier på vegne av sykehuset.

-Vi ble begge imponert over det vi så, og menneskene vi møtte. Nordlandssykehuset har et forskningslaboratorium av høy internasjonal klasse, og er veldig gode på implementering av digitale løsninger. De er det første sykehuset i Norge som har tatt i bruk Kaiku Health, for å følge opp noen av sine kreftpasienter, og dette er neppe tilfeldig. På grunn av de store avstandene her i oppe i Nordland, har de lang erfaring med telemedisin, noe som gjør dem mer fremoverlente når det kommer til å ta i bruk digitale verktøy raskere, sier Kolle.

Les mer om Nordlandssykehusets bruk av Kaiku Health i denne artikkelen fra NRK.

Petter Øien leder forskningsadministrasjonen ved sykehuset og er Inven2 sin kontaktperson inn på kliniske studier.

Han satte stor pris på besøket fra Inven2, og sier at selv om samarbeidet knapt er et halvt år gammelt, bærer det allerede frukter.

– Vi har økt antall studier jevnt og trutt de siste årene, men ja, vi ser en Inven2-effekt, i tillegg til en effekt av en lang rekke andre parallelle tiltak. Vi har blant annet tatt i bruk «Shared Investigator Platform», og får henvendelser om studier via den. Inven2 formidler studier, og vi jobber mye med infrastrukturen vår slik at vi skal være effektive i oppstarten av studier, samt gjennomføre dem med god kvalitet, sier Øien.

Saken fortsetter under bildet…

Magdalena

Nordlandssykehuset har et state-of the art forskningslaboratorium som ledes av Åse Emblem, her sammen med Petter Øien. Foto: Siri Kolle, Inven2. 

 

Satser på innovasjon

Fundamentet til Nordlandssykehuset er forskning, og forskningsaktiviteten har økt jevnt og trutt over mange år og gjennomsyrer i dag hele organisasjonen, fra helsetjenestene via forskningslaben, fra grunnforskning til translasjonell forskning.

-Vårt mål er å se den samme økningen innen kliniske studier som vi har hatt på forskningssiden, og jeg jobber med å få ansatt studiesykepleiere som kan bistå relevante fagmiljøer. Den største flaskehalsen er kompetent personell. Når dette mannskapet er på plass blir det lettere å takke ja til studier og rigge oss til rask oppstart, sier Øien.

Nordlandssykehusets største studiemiljøer er innen kreft, nevrologi og hjerte-kar, og andre miljøer, innen hud og diabetes, har også stor interesse for studier.

Tallene på antall studier for 2021 er ikke klart enda, men i 2018 hadde de 13 pågående studier, noe som økte til 18 studier i 2020, og Øien tror tallet er enda høyere for fjoråret.

Parallelt med fokuset på forskning og kliniske studier, går en satsing på både implementering av digitale verktøy og innovasjon.

-Vi har en svært offensiv holdning til digitale verktøy og avstandsoppfølging. Vårt geografiske område er stort. Blir du syk når du er på Hamarøy så har du en tre timers kjøretur foran deg før du kommer til oss. Det innebærer at oppfølging av pasienter digitalt uten at de må reise til sykehus er helt essensielt, sier Øien.

Han bemerker stolt at sykehuset fikk tildelt flest innovasjonsmidler og prosjekter da helse Nord RF lyste ut midler nylig.

-Innovasjon er et viktig satsingsområde for oss, og her jobber vi med en veldig dyktig ledelse som vil mye. Kaiku Health er et eksempel på en slik satsing, og det kommer flere, sier Øien.

Les mer om innovasjonsprosjektene her.

Nordlandssykehuset har et state-of the art forskningslaboratorium som ledes av Åse Emblem, her sammen med Petter Øien. Foto: Siri Kolle/Inven2. 

 

Nøkkelrolle innen kliniske studier

En som gjør mye egen forskning og driver med egeninitierte studier og industrisponsede studier, er professor ved Universitetet i Tromsø og overlege i indremedisin, Knut Tore Lappegård.

–Knut Tore har samarbeidet tett med forskningslaben over lang tid. Han er helt sentral innen studier og forskning på hjerte-kar sykdommer og betyr enormt mye for forskningsaktiviteten vår innen dette området. Han veileder doktorgradsstudenter og har en sentral nøkkelrolle i satsingen på kliniske studier, sier Øien.

Knut Tore Lappegård er professor ved Universitetet i Tromsø og overlege i indremedisin. Han har lang erfaring med både egeninitierte studier og industrisponsede studier. Foto: Nordlandssykehuset. 

Lappegård gleder seg til å komme i gang med studier igjen nå som pandemien synes å være på hell.

-Innen mitt fagfelt har det vært lite studier gjennom pandemien. Vi har hørt at de store legemiddelfirmaene nesten ikke har startet opp nye studier da pandemien har gjort det vanskelig å inkludere pasienter, sier Lappegård.

Han trekker fram Lipidklinikken ved Nordlandssykehuset som et fortrinn innen studier på koblingen mellom kolesterol og hjerte-karsykdommer.

-Lipidklinikken vår har oversikt over alle familier og personer som sogner til sykehuset med familiært forhøyet kolesterol og andre med for høyt kolesterol. Det vil si at de har et godt register og oversikt over potensielle deltagere til studier som omhandler dette fagfeltet. Det gjør det mye enklere å rekruttere pasienter til studier, og slike registre er generelt et fortrinn vi har i de nordiske landene kontra resten av verden, sier Lappegård. 

Lappegård liker satsingen Nordlandssykehuset nå gjør innen kliniske studier.

–Studier er viktig av flere grunner. Det er viktig for min egen kompetanse, samtidig som det nå er et pålegg fra myndighetene gjennom handlingsplanen for kliniske studier, og så er det selvfølgelig viktig for pasientene, sier Lappegård.

Når han spør pasienter om de kan tenke seg å delta i studier presiserer han at de er med på å bringe medisinen framover, noe som er helt avgjørende, til tross for at man selv ikke vet om man får placebo eller behandlingen som undersøkes.

-Det som er interessant med studiedeltagelse, er at også de som får placebo i en dobbeltblindet randomisert studie har bedre prognose enn pasienter som ikke deltar. Dette skyldes trolig at de blir tettere fulgt opp enn ellers, sier Lappegård.

 

Fakta Nordlandssykehuset: