Sikker og rask koronatest validert på Sykehuset i Vestfold

CoronaCheckLite er en hurtigtest for koronaviruset under utvikling, og er utformet som en strips som settes inn i en analysemaskin som vist her. Foto: Zimmer & Peacock.
20. september 2021
Det norsk-engelske firmaet Zimmer Peacock utvikler sammen med det engelske firmaet Exhalation Technology en nøyaktig og rask hurtigtest for koronaviruset som kan brukes av alle. Valideringen av nøyaktigheten til testen er utført ved Sykehuset i Vestfold.

-Dette er et spennende produkt, og kommer til å få stor betydning om det virker. Denne hurtigtesten kan gjøre at nøyaktig koronatesting blir tilgjengelig på hvert gatehjørne nærmest, sier Asgeir Johannessen.

Johannessen er overlege og forsker ved infeksjonsavdelingen på Sykehuset i Vestfold. Han har vært hovedutprøver på den medisinsk-tekniske studien av hurtigtesten med navnet CoronaCheck Lite. 

Asgeir Johannessen er overlege og forsker ved infeksjonsavdelingen på Sykehuset i Vestfold. Han har vært hovedutprøver på den medisinsk-tekniske studien av hurtigtesten med navnet CoronaCheck Lite. Foto: Sykehuset i Vestfold.

 

Studien ble meldt inn til Inven2 i februar, og bare tre uker etterpå var den signert av alle parter. Nå er den avsluttet og resultatene foreligger, forteller Clinical Contract Manager i Inven2, Tine Slettedal Jansson.

– Jeg må berømme samarbeidet med både Sykehuset i Vestfold og firmaet Zimmer & Peacock, det har vært hyggelig og gått knirkefritt hele veien, sier Slettedal Jansson.

Koronatesten heter CoronaCheck Lite og er utviklet av Zimmer & Peacock. De har hovedkontoret sitt i Horten med omtrent 50 ansatte, og så en global organisasjon med ytterligere 25 ansatte. Selskapet jobber tett med en rekke ulike kunder, og spesialiserer seg på å utvikle og produsere elektrokjemiske sensorer, biosensorer og medisinsk diagnostikk på oppdrag.

Tine Slettedal Jansson

Tine Slettedal Jansson er Clinical Contract Manager i Inven2.

Gir nøyaktig svar på fem til syv minutter

CoronaCheck Lite er under utvikling sammen med det engelske firmaet Exhalation Technology. Når den er ferdig utviklet er planen at den skal distribueres verden over via en avtale med en større industriell aktør, forteller administrerende direktør Even Zimmer.

–Den hurtigtesten som foreligger nå er laget for neseprøver, men vi ser for oss at en mer brukervennlig test bør være basert på spytt. Så her må vi gjøre enda en studie, og da kan St. Olavs Hospital i Trondheim være aktuelt, sier Zimmer.

Planen er at testen skal være på markedet i løpet av første halvår 2022, og når den først er utviklet for et virus, så kan den også videreutvikles for testing av andre virus og bakterier.

Selve testen er utviklet som en sensorstrips, lik en strips som du kan teste blodsukkernivået ditt med.

Stripsen med prøver fra nesen settes inn i en bærbar, håndholdt analysemaskin som har en algoritme for å gjenkjenne deler av viruset i prøven. Algoritmen er basert på kunstig intelligens og trening på prøver som er positive og negative, det vil si med og uten virus.

Selve analysemaskinen er utviklet av Zimmer & Peacock og er allerede på markedet.

Etter fem til syv minutter så får du svaret på om du har korona eller ikke. Analysemaskinen kan kommunisere trådløst, eller kobles til en PC eller Mac. Det vil si at testresultatet enkelt kan føres inn i datasystemet på sykehus eller lignende kommunikasjonskanaler som HelseNorge.no.

Les mer om produktet i denne pressemeldingen.

Even Zimmer er administrerende direktør i Zimmer & Peacock. Foto: Zimmer & Peacock 

Hensikten med den medisinsk-tekniske studien som er utført på Sykehuset i Vestfold har vært å sammenligne nøyaktigheten mellom hurtigtesten og standard PCR-testing.

-Studien er gjort på 340 pasientprøver som både inneholdt og ikke inneholdt koronaviruset. Den viser at testen vår var 100% nøyaktig for negative tester, altså tester uten koronaviruset og mer enn 89 % nøyaktig for positive prøver, det vil si prøver med viruset, sier Soha Sweilam. Hun er prosjektleder for utviklingen av CoronaCheck Lite og kvalitetssjef i Zimmer & Peacock.

Soha Sweilam er prosjektleder for utviklingen av CoronaCheck Lite og kvalitetssjef i Zimmer & Peacock. Foto: Zimmer & Peacock

 

Johannessen synes dette har vært en givende studie å bidra inn på.

-Det er viktig at vi som lokalsykehus kan etablere samarbeid med lokal industri, som vi har gjort her med Zimmer & Peacock, sier Johannessen.

–Fordelene med denne testen er mange. Den kan gi et svar på om en person er smittet med covid-19 i løpet av 5 minutter med stor nøyaktighet. Testen kan gjøres av alle, og vi ser for oss at den kan brukes til massetesting av mennesker på flyplasser, skoler, før konserter og fotballkamper og lignende. Koronaviruset kommer til å være i verden en stund til, sier Zimmer.

 

Satser tungt på kliniske studier

Sykehuset i Vestfold er et relativt lite sykehus i Norge, men de ekspanderer nå kraftig med tanke på deltakelse i kliniske studier. Forskning og kliniske studier, både egeninitierte som industrisponsede, er en viktig del av strategien for sykehuset framover, forteller Kine Andenæs.

Andenæs er forskningsrådgiver ved forsknings- og innovasjonsavdelingen ved sykehuset, og er en av dem som administrativt jobber tett opp mot satsningen på kliniske studier.

–Ved Sykehuset i Vestfold har vi arbeidet for å etablere en en-vei-inn for industrien og i praksis er dette nå min koordinatorrolle som fungerer som et bindeledd mellom alle aktørene. Dette er en ordning som industrien har etterspurt og som vi mener er hensiktsmessig for alle involverte på sykehuset, og det er mange: kjernefasilitetene, legene,  studiesykepleiere, ledelsen med  flere. Vi ser allerede nytten av denne organiseringen, sier Andenæs.

Kine Andenæs er forskningsrådgiver ved forsknings- og innovasjonsavdelingen ved sykehuset, og er en av dem som administrativt jobber tett opp mot satsningen på kliniske studier. Foto: Roy Trondsen. 

Satsingen og organiseringen bærer frukter, og antallet kliniske studier øker kraftig. Statistikken viser at i 2019 hadde sykehuset 19 studier med 315 nye inkluderte pasienter, i 2020 er antallet studier oppe i 31 med 658 nye inkluderte pasienter, – og så langt i 2021 er det registrert 52 studier.

–Dette er en veldig sterk vekst, og jeg håper at antall nye inkluderte pasienter stiger i takt med studiene, sier Andenæs.

Sykehuset har ikke spesialisert seg på spesifikke fagområder innen kliniske studier, men har lenge vært ledende innen fedmeforskning gjennom Senter for sykelig overvekt, som vi skrev om i mars i år: «Leverer best i en av de største globale studiene noensinne».

–I tillegg har vi et nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse der det gjøres mye viktig forskning, med et særlig fokus på praksisnær og klinisk relevant forskning. Urologi, hematologi og pediatri er eksempler på andre områder med mye forskning og kliniske studier. I tillegg er nevrologi, rus, øye og kreft områder som stadig satser mer på forskning og kliniske studier ved sykehuset, sier Andenæs.

6. november i år åpner det et nytt kreftsenter ved sykehuset der hematologi, behandling av blodsykdommer, samles med resten av kreftbehandlingen. Her har de store ambisjoner for kliniske studier.

Se video om «Senter for kreft og blodsykdommer» her.

 

–Ambisjonene er at alle pasientene her skal få tilbud om å bidra til forskning, og vurderes for inklusjon i kliniske studier. Vi er allerede med i den nasjonale studien på persontilpasset kreftmedisin IMPRESS og vi har en fin gjeng med forskningsengasjerte leger og studiesykepleiere på dette området, sier Andenæs.

Koronastudien på oppdrag av Zimmer & Peacock er en litt annerledes type studie for sykehuset, da den ikke involverer pasienter og er ledd i utvikling av en ny metode.

-Dette er også et område vi ønsker å satse mer på, og samarbeid mellom helseforetak og industri på denne måten er veldig spennende og viktig, sier Andenæs.

 

Imponert over satsingen og innsatsen

Slettedal Jansson i Inven2 er en av de kontraktsansvarlige i Inven2 som jobber tett med Sykehuset i Vestfold. Hun er imponert over satsingen deres, og resultatene så langt.

Sykehuset i Vestfold er et relativt lite sykehus i norsk målestokk og de har hatt lite forskning, men de har flere studier nå enn noen gang. Jobben som Kine gjør som studiekoordinator er veldig viktig for å bidra til å få flere studier til sykehuset, sier Slettedal Jansson.

Andenæs på sin side påpeker at de har fått god støtte fra Inven2 på denne koronastudien, og at samarbeidet generelt med Inven2 er veldig bra, og ikke minst viktig i arbeidet med å øke antallet studier.

–Vi har god dialog. Som forskningskoordinator er det viktig at jeg fungere som et bindeledd mellom aktørene og sørger for at prosessene går både kjapt og riktig for seg. Forskerne hos oss er klinikere med  hektiske hverdager i klinikken, som krever at de får støtte til budsjettmaler og avtaler. Tine og Siri Kolle i Inven2 gir meg tilbakemelding på at vi som sykehus blir stadig bedre, og det er bra, sier Andenæs.

Drømmen for framtiden er å få etablert en egen klinisk forskningspost på Sykehuset i Vestfold, lik dem de har på universitetssykehusene i Norge.

 – Helse- og omsorgsdepartementet publiserte i år en nasjonal handlingsplanen for kliniske studier, og denne støtter virkelig opp om arbeidet vårt. Den setter fokus på viktige punkter for å lykkes med kliniske studier og hjelper oss med å fremme satsingen på kliniske studier som bidrar til økt  kvalitet i pasientbehandlingen. Jeg mener at etableringen av en klinisk forskningspost er veien å gå og jeg håper vi kan få på plass en slik støttefunksjon også ved vårt sykehus – forhåpentligvis om ikke alt for lenge, sier Andenæs.

 

Fakta:

Sykehuset i Vestfold:

 • Behandler pasienter fra hele Vestfold (omtrent 250.000 innbyggere)
 • Per år har sykehuset omtrent 150.000 unike oppmøter, noe som tilsvarerover halvparten av Vestfolds befolkning
 • Antall ansatte: 5400
 • Sykehuset har en egen Forsknings- og innovasjonsavdeling som arbeider for å tilrettelegge for økt forskning og innovasjon av god kvalitet
 • Sykehuset ønsker mer samarbeid med industri og andre forskningsinstitusjoner. Forsknings- og innovasjonsavdeling kan kontaktes på forskning@siv.no for evt samarbeid

Se info om dette her

 • Er du pasient i Vestfold og ønsker å delta i forskning eller i en klinisk studie.

Les mer her

 

Zimmer & Peacock

 • Etablert i 2014
 • I kraftig vekst siden 2016 og er en Gasellebedrift, det vil si en bedrift som minst har doblet omsetningen over fire år
 • Hovedkontor i Horten, samt kontorer i Napa i USA og i Royston i Storbritannia
 • Spesialiserer seg på utvikling av elektrokjemiske sensorer
 • Utvikler og produserer i tett samarbeid med kunder, særlig elektrokjemiske sensorer. I tillegg utvikler de instrumenter og gjør labarbeid
 • ISO-sertifisert for produksjon av medisinsk-teknisk utstyr
 • Omtrent 75 ansatte, hvorav 50 i Norge

 

Sykehuset i Vestfold er et lite sykehus i norsk sammenheng, men ekspanderer nå kraftig og satser stort på klinikse studier og forskning. Foto: Morten Rakke.