Velg visning

Arrangement Views Navigation

I dag

Sist avholdte Arrangementer

Trends and Needs in Clinical Trials – Opportunities or Barriers for Norway?

Meet Sognsveien 75, Oslo

In this breakfast meeting we will address the major trends in clinical trials and discuss if this is an opportunity or a barrier for Norway to be competitive in attracting more clinical trials. Some of the biggest changes that are expected to happen in the clinical trials industry in next couple of years are going […]

ARENDALSUKA: Har vi en innovasjonspolitikk som mobiliserer akademia til å skape mer innovasjon?

Thon Hotel Arendal, Kino 2 Friergangen 1, Arendal

Fra forskning til forretning - har vi en innovasjonspolitikk som mobiliserer akademia til å skape mer innovasjon? I dette seminaret skal vi diskutere om vi har en god nok innovasjonspolitikk for å fremme innovasjon spunnet ut av forskning. Vi skal ha med en rekke innledere som belyser dette temaet fra undervisning og studenter til teknologioverføingskontorenes […]

ARENDALSUKA: Nasjonal handlingsplan for kliniske studier – hvordan ligger vi an?

Thon Hotel Arendal, Kino 2 Friergangen 1, Arendal

11. januar 2021 la regjeringen og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) frem Norges første nasjonale handlingsplan for kliniske studier. Målet er en dobling av antall kliniske studier innen 2025, og at 5% av alle pasienter som behandles i spesialisthelsetjenesten skal få delta i kliniske studier. I møtet vil vi se på hvordan vi ligger an i forhold til […]