advokater sikrer gode avtaler

Advokatene til Inven2 har lang erfaring innenfor forskning- og kommersialiseringsbransjen og bistår med forhandlinger og avtaler knyttet til kommersialisering av din oppfinnelse.

Dette innebærer at advokatene våre bidrar med:

  • Rettighetssikring, det vil si å sikre dokumentasjon for institusjonenes eierskap
  • Konfidensialitetsavtaler
  • Avtaler om overføring av biologisk materiale
  • Samarbeidsavtaler
  • Opsjons- og lisensavtaler
  • Avtaler med investorer og avtaler med aktører i virkemiddelapparatet som for eksempel Norges Forskningsråd

I tillegg er advokatene involvert i etableringen av selskaper, både hva gjelder forhandlinger og de nødvendige avtalene tilknyttet etableringen av selskaper.

Vil du vite mer?

Anne Marie Bjørgo

Anne Marie Bjørgo

Lawyer

Legal & Communication

Tlf. 97 71 39 17

Helle Thorsen, LLM

Helle Thorsen, LLM

Lawyer

Legal & Communication

Tlf. 41 02 10 14