Lisensavtale eller selskap

Kommersialisering av oppfinnelsen din skjer enten i form av en lisensavtale med etablert industri eller ved å opprette et nytt selskap. De ulike mulighetene og hva de innebærer er beskrevet under. Se også «Veiviseren for Oppstartsbedrifter» – punkt 10 for mer informasjon.

Lisensavtale

Ved en lisensavtale med industri kjøper industrien de kommersielle rettighetene til din oppfinnelse. Lisensavtaler vil alltid være ulike da de avhenger av markedet og lisenstakers preferanser, men noen generelle prinsipper gjelder:

  • Arbeidsgiver beholder eierskap til eventuelle patenter
  • Lisensavtalene inngås på markedsmessige betingelser
  • Arbeidsgiver, oppfinner og Inven2 skal ta del i en eventuell fremtidig suksess

Det er vanlig at en avtale innebærer at lisenstaker betaler en sum ved signering av avtalen (signing fee), ved viktige utviklingsmilepæler (milestone fees), og en andel av sine inntekter fra produktsalg (royalties). Disse inntektene blir fordelt etter tredelingsmodellen, se mer om den her.

Selskapsetablering

Et innovasjonsprosjekt kan lede til etablering av et nytt selskap for å kommersialisere innovasjonen. En selskapsetablering vil blant annet inkludere utvikling av en forretningsplan og rekruttering av kompetent ledelse og første investorer. Overføring av de kommersielle rettigheter til oppfinnelsen din vil skje i form av en lisensavtale etter samme prinsipper som for lisensiering til etablert industri. Se her for mer informasjon om selskapsetablering.

Vil du vite mer?

Jens Halvard Grønlien

Jens Halvard Grønlien

Vice President Innovation

Innovation

Tlf. 412 37 833

Mohammed Amarzguioui, Ph.D.

Mohammed Amarzguioui, Ph.D.

Vice President Project Management

Innovation

Tlf. 99 35 49 29