Inven2 på Arendalsuka 2023

Foto: Jannicke Kristoffersen, Inven2
28. juni 2023
Kliniske studier, helsenæring, hvordan skalere opp globale innovative bedrifter og utvikling av radiofarmaka i Norge, er temaene Inven2 tar med seg til Arendalsuka 2023. Vi strømmer tre av arrangementene og seminaret om kliniske studier og helsenæring legges også ut som podkast.

Inven2 skal på Arendalsuka også i år, og ser fram til å arrangere fire seminarer om topp-aktuelle temaer på årets viktigste fagpolitiske uke med gode samarbeidspartnere.

-Arendalsuka er en viktig arena for oss å delta på. Her kan vi få synliggjort både hva vi opplever fungerer godt og hvor de største flaskehalsene er i arbeidet vi gjør med å utvikle nye innovasjoner, opprette nye bedrifter og med å få i gang flere kliniske studier i Norge. Vi gleder oss til årets møter og håper på mange tilhørere fysisk på Arendalsuka og via stream og podkasten Radium, sier Ole Kristian Hjelstuen, administrerende direktør i Inven2.

Ole Kristian

Ole Kristian Hjelstuen er administrerende direktør i Inven2. 

Under kan du lese mer om de fire arrangementene vi står bak sammen med flere andre samarbeidspartnere:

 

Tirsdag 15/8 kl 12:00 – 13:30 på Thon Hotel, Kino 2 arrangerer Inven2 og Radforsk seminaret «Hvordan bygge helseindustri i Norge – anbefalinger fra dem som har gjort det før»

  • Du finner program her på Inven2 sine nettsidersamt som Facebook-events på Inven2 og Radforsk sine Facebook-sider. Seminaret blir strømmet hit, og blir liggende ute her i ettertid. Podkasten legges ut på Radforsk sin podkast Radium kort tid etter seminarets slutt.

-Det skjer mye spennende innen helseindustri og politikk nå med eksportfremmesatsingen til regjeringen og det varslede veikartet for helsenæringen. Da er det viktig å forstå hvilke handlinger som gir størst effekt. Dette seminaret er vårt og Radforsk sitt innlegg til dette arbeidet. Her skal vi ha med oss fremragende folk som har lykkes med å skape store selskaper innen helse. De skal dele av sine erfaringer og gi sine synspunkter på hva som vil gi størst effekt, sier Ole Kristian Hjelstuen, administrerende direktør i Inven2.

Møtet ledes av Ole Kristian Hjelstuen, administrerende direktør i Inven2, mens debatten ledes av Jónas Einarsson, administrerende direktør i Radforsk.

Tirsdag 15/8 kl 14:00 på Thon Hotel, Kino 2 arrangerer Inven2 og Radforsk seminaret «Kliniske studier – hvordan sikre varig vekst?».

  • Du finner fullstendig program her på Inven2 sine nettsidersamt som Facebook-events på Inven2 og Radforsk sine Facebook-sider. Seminaret blir strømmet her, og blir liggende ute her i ettertid. Podkasten legges ut på Radforsk sin podkast Radium kort tid etter seminarets slutt.

-Dette møtet er de eneste på Arendalsuka som kun adresserer kliniske studier, og vi fikk veldig gode tilbakemeldinger på møtet vi arrangerte i fjor. I år tar vi med oss en litt annen problemstilling inn til diskusjon, det vil si de trendene vi ser i måten industrien håndterer studier på nå som har endret seg mye de siste årene. Hvordan skal vi sikre videre varig vekst i antall studier i Norge, gitt disse nye forutsetningene, det er det vi er opptatt av å få en felles forståelse for, sier Siri Kolle, VP kliniske studier i Inven2.

Møtet ledes av Elisabeth Kirkeng Andersen, som blant annet er både kommunikasjonsansvarlig i Radforsk og kommunikasjonskonsulent i Inven2.

  • Siri Kolle gjestet podkasten Radium juni 2023 for å snakke om dette møtet under Arendalsuka og viktigheten av kliniske studier. Du kan høre podkasten her.

 

Onsdag 16/8 kl 14:00 – 15:30 på Thon Hotel, Kino 2 arrangerer Inven2, AbbVie og Oslo Science City seminaret «Hvordan kan Norge bli en global leder innen utviklingen av innovative vekstselskaper?». 

-Vi er veldig opptatt av rammevilkårene for de norske oppstartsbedrifter og ønsker å bidra til at de vokser til globale vekstvinnere. For å lykkes med dette ser vi at det er en del barrierer som må overvinnes, og det er nettopp dette som er tema for diskusjon i dette seminaret der vi har fått med oss mange ledende personer innen flere ulike roller innen oppstartsmiljøet, sier Jens Halvard Grønlien, VP Innovasjon i Inven2.

Møtet ledes av Elisabeth Kirkeng Andersen, som blant annet er både kommunikasjonsansvarlig i Radforsk og kommunikasjonskonsulent i Inven2.

Torsdag 17/8 kl 14:00 – 15:30 Clarion Hotel Tyholmen, Ruffen, arrangerer Universitetet i Oslo, Inven2 og MN-fakultetet og Agilera Pharma seminaret «Trenger Norge kompetanse innenfor området nukleærmedisin».

-Forskningsrådet har bevilget 200 millioner krpner til å bygge nukleær kompetanse i Norge de neste årene. Legemiddeldelen av dette er liten og det spørs om ikke Norge er i ferd med å gi fra seg forspranget vi har hatt på dette området nå når markedet for terapeutiske radiofamaka er forventet å mangedobles de neste årene og det akkurat nå satses stort i USA og andre land. Inven2 vil være med å belyse dette siden vi har vært dypt involvert i radiofarmakautvikling i mange år, sier Ole Kristian Hjelstuen, administrerende direktør i Inven2.

Møtet ledes av Eva Karin Sandanger Dugstad som er leder for næringsliv og samfunnskontakt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun har bakgrunn som blant annet leder av Institutt for energiteknikk i en lang periode, og kjenner fagfeltet godt.