Informasjon til ledere

Oppmuntring og tilrettelegging fra ledere er viktig for at de ansatte bidrar inn på kliniske studier. Det rapporterer klinikere ved helseforetakene i Helse Sør-Øst.
Linjeleder har i tillegg et viktig ansvar for å bidra til at det som er avtalt blir levert, og for at arbeidsgivers retningslinjer og forpliktelser følges av den ansatte. 
Når en avtale er utarbeidet av Inven2 kan linjeleder være trygg på at avtalen er utarbeidet på vegne av arbeidsgiver og kan signeres uten ytterligere juridisk vurdering. Ressursbruk og tidslinjer som den ansatte forplikter seg til, er det imidlertid viktig at linjeleder tar stilling til og går god for.

Leveranse er viktig i kliniske studier

Industrifinansierte kliniske studier kan gi pasienter bedre behandlingstilbud. Det er lærerikt og utviklende. De som tar på seg ansvaret for en studie trenger støtte fra sin leder og fra studiesykepleier og eventuell prosjektkoordinator. Involvering og deltakelse fra radiologi, laboratorier og sykehusapotek må også sikres der dette er relevant. En klinisk studie er en fellesleveranse.

Inven2 bidrar med budsjettmal, rådgivning om budsjett og annet som er beskrevet i prosessen her. 

Inven2 har korte, interne behandlingsfrister for å bidra til at tid fra innmeldt studie til signert kontrakt er så kort som mulig. Vi jobber mot at tid fra innmeldt avtale til signert kontrakt ikke overstiger ni uker totalt, inkludert både vårt sykehusets og industripartnerens arbeid. Det er derfor viktig at vi raskt kommer i dialog om budsjettet med dem som er ansvarlig for studien. Rask avtaletid er viktig for å være konkurransedyktig og det skaper forutsigbarhet for selskapene som skal legge studien til Norge.

En effektivt gjennomført studie med rask oppstart og god rekruttering av pasienter gir mest inntekter til avdelingen og best mulighet for å tiltrekke seg nye studier i fremtiden. Leveranse i hver enkelte studie er derfor viktig. 

Inven2 forhandler studiebudsjettet og øvrige betingelser med industripartner. Inven2 sørger for å fakturere industripartner så snart sykehuset melder arbeid som er utført.

Finansieringsmodellen som er gitt av Helse Sør-Øst for Inven2s bidrag til kontraktsarbeid, forhandlinger og økonomioppfølging er at det skal legges på 11,11% på studiebudsjettet. Dette utgjør Inven2s honorar.

Vil du vite mer?

Ole Kristian Hjelstuen Prof., Ph.D.

Ole Kristian Hjelstuen Prof., Ph.D.

CEO

Legal & Communication

Tlf. 90 82 47 24