Økonomioppfølging

Inven2 har ansvar for den totale oppfølgingen av økonomien i forbindelse med kliniske studier:

  • Inven2 sikrer at sykehuset får betalt fra sponsor for arbeid utført i studien i henhold til kontrakt
  • Inven2 fakturerer sponsor på vegne av sykehuset og sørger for at fakturaene blir betalt
  • Inven2 overfører opptjente midler til det enkelte HF per studie og fordeler også de opptjente midler mellom deltagende avdelinger i henhold til budsjett

 

Refusjon av utlegg for studiedeltaker:

Pasientreiser.no skal benyttes for refusjon av kostnader studiedeltaker har i forbindelse med reise og overnatting.

Sponsor vil refundere studiedeltakere for kostnader som ikke dekkes av pasientreiser.no eller hvor pasientreiser.no ikke er egnet.  I studier der det er aktuelt vil studieteamet få tilsendt et «Skjema for refusjon av utlegg» tilpasset den enkelte studie.

Utfylt skjema med kvitteringer attestert av studiepersonale sendes Inven2 som refunderer studiedeltaker. Inven2 anonymiserer skjemaet og viderefakturer så sponsor for disse utleggene. Skjemaet og nødvendig dokumentasjon skal sendes innfortløpende til Inven2 per post mens studien pågår.

Vil du vite mer?

Atanaska Bedeleva

Atanaska Bedeleva

Business Controller

Clinical & Industry Collaboration

Tlf. 40 07 54 53

Ingrid O. Dominguez, MA Acc & Fin

Ingrid O. Dominguez, MA Acc & Fin

Business Controller

Clinical & Industry Collaboration

Tlf. 91 14 46 37