Budsjett og priser

Det er utprøver og studieteamet som er ansvarlig for å utarbeide budsjett og innhente aksept og pris fra serviceavdelinger. Studiebudsjettet skal estimerer kostnaden for gjennomføringen av studien i sykehuset. Inven2 har et budsjettverktøy som gjør det enkelt å sette opp dette budsjettet, hvor alle oppgaver, roller og standardpriser ligger inne.

Studiedesign og protokollens flytskjema legges til grunn for budsjett for den enkelte studien. Det sikrer at kostnader for det ekstraarbeidet studien medfører for sykehuset som undersøkelser, prosedyrer og analyser tas med. 

Utprøver og studieteam vil motta en budsjettmal tilpasset studien fra Inven2 innen syv dager fra studien er meldt oss.

Priser og prinsipper for budsjett:

 • Det er fast timepris for studiepersonellet som gjennomfører studien. Gjeldende timepriser er: NOK 1710 for lege og NOK 900 for studiesykepleier
 • Priser for de mest vanlige prosedyrer ved serviceavdelinger finner du på Regional forskningsstøtte sin side for oppdragsstudier
 • Inven2s honorar på 11,11% legges til sykehusets priser
 • Oppstartsbetaling: Kostnader for oppstart av en studie beregnes på bakgrunn av tiden som brukes til forberedelser for at den enkelte studien kan komme i gang.
 • Nasjonal koordinator betaling: Kostnader for oppgaver utført i henhold til nasjonal koordinator rollen.
 • Arkivering: Kostnad for fjernlagring av studiedokumentasjon etter avsluttet studie dekkes av oppdragsgiver. Gjeldende pris er NOK 6000 per studie
 • Kontraktstillegg (Amendment Fee): NOK 3000 per tillegg (amendment).
 • Inspeksjon og audit: Kompenseres per time for involvert studiepersonale etter gjeldende timepriser
 • Refusjon av utlegg for studiedeltaker: Det er viktig at en allerede i budsjettprosessen danner seg et bilde av hvilke utlegg som vil være aktuelle for deltakerne i studien på ditt senter. Dersom spesielle utgifter kan påløpe må dette avklares i studieavtalen. Pasientreiser.no skal benyttes for refusjon av kostnader studiedeltaker har i forbindelse med reise og overnatting, men denne har noen begrensninger. 
  Les mer om dette under økonomioppfølging.

Vil du vite mer?

Siv Merethe Uddeholt, MPH

Siv Merethe Uddeholt, MPH

Clinical Contract Manager

Clinical & Industry Collaboration

Tlf. 95 81 07 81