Lisensavtale med internasjonale seriegründere

20. april 2022
I mars i år inngikk Inven2 en lisensavtale med de USA-baserte seriegründerne Soren Mogelsvang og Guy Yachin om en spesiell jordbakterie. Bakterien er nå en essensiell del av det nystartede selskapet MycoBiotix som planlegger å utvikle medisinsk kosttilskudd for blant annet ulcerøs kolitt.

Denne historien starter imidlertid lenge før 2022, og har langt fra vært en snorrett vei fra A til B kommersialiseringsmessig for jordbakterien Methylococcus capsulatus Bath (MCB)

I 2016 meldte professor emeritus Tor Erling Lea og en gruppe forskere tilknyttet Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU), Sykehuset i Østfold og Universitetet i København inn en idé, DOFI. De hadde oppdaget at MCB kunne endre sammensetningen i bakterierefloraen i tarmen på en gunstig måte, i tillegg til at bakterien hadde en rekke andre egenskaper.

Les intervju med professor emeritus Tor Erling Lea her: «Kan ha funne bakterie som gjør deg slank og frisk» om forskningen på MCB, som blant annet er publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature Communications.

–Teknologioverføringskontoret ved NMBU, ARD Innovation, var enda ikke oppe og gikk på denne tiden, så vi fikk kommersialseringsansvaret, sier Aina Haugen Rengmark, Technology Strategy Manager i Inven2.

Hun har vært med på prosjektet siden oppstarten sammen med advokat Helle Thorsen, IPR Manager Kirsten Stangeby og forretningsutvikler Magdalena Gjefle –  alle i Inven2.

-Vi skjønte tidlig at denne jordbakterien var kjempespennende og hadde et stort potensial. Forskerne viste i museforsøk at overvektige mus med typiske vestlige livsstilssykdommer som betennelser, diabetes og fedme gikk ned i vekt og fikk redusert betennelse og forbedret blodsukkeret når de fikk fôr iblandet bakterien, sier Haugen Rengmark.

Dette var imidlertid ikke den viktigste effekten.

Aina

Aina Haugen Rengmark er Technology Strategy Manager i Inven2. 

 

Ny og gunstig mikrobiota

Forskningen viste også at musene fikk endret sammensetningen av tarmfloraen, mikrobiotaen, i tarmen mot det normale, altså den sammensetningen som bør være der.

–I tarmen ønsker vi å ha en god sammensetning av bakterier, da dette har en positiv effekt på hele kroppen, sier Haugen Rengmark.

Inven2 fikk patentbeskyttelse på effekten bakterien hadde på tarmfloraen, og kunne gå videre med prosjektet og kommersialisere den gunstige effekten på mikrobiota.

–Dessverre hadde de danske forskerne presentert resultater på en poster som gjorde at vi ikke kunne patentsøke de andre fantastiske egenskapene til denne bakterien. Det er synd, men sånt skjer og er en læring å ta med seg videre, sier Haugen Rengmark.

Hun forteller videre at det har vært stor interesse for denne bakterien fra flere kommersielle selskaper opp gjennom, og da særlig til bruk i dyrefôr. Bakterien har nemlig lenge blitt brukt i fôr til oppdrettslaks. Imidlertid var det stang ut mange nok ganger til at de vurderte å legge hele prosjektet på hylla i 2021.

-Så plutselig fikk vi en henvendelse fra Soren Mogelsvang og Guy Yachin. De hadde sett informasjon om lisensmuligheten på MCB på nettsiden vår, og etter kort tid fikk vi i stand en lisensavtale med dem, sier Haugen Rengmark.

I mars 2022 ble bakterien lisensiert ut til det amerikanske oppstartsselskapet MycoBiotix som drives av seriegründerne Mogelsvang og Yachin.

-Det blir veldig spennende å se hva de kan få til med bakterien, og at de skal utvikle et produkt for humant bruk. Jeg gleder meg til å følge fortsettelsen, sier Haugen Rengmark.

 

Mikrobiotaen påvirker mange sykdommer

Det er tidlig morgen i Colorado når Inven2 snakker med Soren Mogelsvang via Zoom.

Han forteller at han og forretningspartneren Guy Yachin begge jobber som ledere i hvert sitt legemiddelselskap. Over de siste ti årene har de sammen også etablert tre oppstartsbedrifter utenom sine vanlige jobber, deriblant MycoBiotix.

-Vi var veldig nysgjerrig på dette med mikrobiota basert på senere tids forsking som viser at en endring mot en gunstig mikrobiota kan ha en positiv effekt på ulike psykiske sykdommer og tarmsykdommer som ulcerøs kolitt. Vi begynte å se på ulike teknologier og vurderte over 20 ulike muligheter, før vi så informasjonen om MCB, sier Mogelsvang.

Han er dansk, men har bodd og jobbet i USA i over 20 år.

-Mikrobioataen i tarmen vår er noe vi er født med. For eksempel vil babyer født med keisersnitt ha en annerledes tarmflora enn babyer født på naturlig måte. I tillegg blir mikrobiotaen påvirket av genetikk, miljøet vi vokser opp i og maten vi spiser. Selve mikrobiotaen er sammensatt av en trillion mikroorganismer bestående av ulike bakterier og virus, sier Mogelsvang.

Han mener vi kan se på den som et organ som påvirker humør, blodsukkernivå og regulerer systemene i kroppen.

-Når sammensetningen av gode bakterier blir lavere enn de dårlige bakteriene i tarmen, så vil dette gi oss enn dårligere helse. Det kan føre til betennelser, kreft, psykisk sykdom, mange former for tarmsykdommer. Mikrobiotaen påvirker også immunsystemet, og kan føre til autoimmune sykdommer som lupus og leddgikt, sier Mogelsvang.

I tillegg til MCB har de lisensiert inn teknologier rundt mikrobiota fra Universitetet i Mexico og fra Berkeley i California.

Lisensieringen fra Inven2 er den første seriegründerne har gjort fra et europeisk teknologioverføringskontor.

-Det har vært veldig hyggelig å samarbeide med Inven2. Det har vært en rett fram og enkel prosess. Vi har villet det samme og det har ikke vært noen skjulte agendaer. Jeg kan absolutt anbefale andre å gjøre forretninger med Inven2 basert på vår opplevelse så langt, sier Mogelsvang

Soren Mogelsvang og Guy Yachin er begge ledere i hvert sitt legemiddelfirma, samtidig som de har startet tre oppstartsbedrifter sammen de siste tre årene. En av disse oppstartene, Mycobiotix, har lisensiert inn rettighetene til en spesiell jordbakterie fra Inven2, og planlegger å bruke denne i medisinsk kosttilskudd for tarmsykdommen ulcerøs kolitt.

Første indikasjon ulcerøs kolitt

Yachin og Mogelsvang har tenkt en del på hvordan bakterien best kan nyttegjøres, og landet på å utvikle den som et medisinsk kosttilskudd. Av alle mulige indikasjoner nevnt over, har de valgt seg ut ulcerøs kolitt som en første indikasjon.

–Dersom vi ser at dette fungerer slik vi forventer, så åpner det mange andre muligheter innen andre inkdikasjoner, sier Mogelsvang.

Ulcerøs kolitt er en autoimmun sykdom der særlig endetarmen og tynntarmen har kronisk betennelse. Dette fører til at slimhinnen i tarmen forsvinner og personen som er rammet kan blant annet få blodig avføring, hyppig avføring, bli slapp og miste mye vekt.

–Ulcerøs kolitt blir i dag behandlet med steroider og immunregulerende legemidler. Disse er ikke kurative og kan ha alvorlige bivirkninger, sier Mogelsvang.

Les mer om sykdommen ulcerøs kolitt her, og hvordan den behandles i dag.

I samarbeid med en av idéhaverne ved Universitetet i København jobber selskapet nå med å skalere opp produksjonen av bakterien. Planen videre er så å gjøre noen flere dyrestudier for å vise effekt og at kosttilskuddet er veltolerert. Deretter må de gjøre en klinisk studie i friske frivillige mennesker for å vise at kosttilskuddet ikke har noen bivirkninger, samt endrer tarmsammensetningen mot det normale hos disse.

-Medisinsk kosttilskudd må være basert på kliniske data, i motsetning til annet kosttilskudd. Markedsføringsmessig kan vi da vise til studiene og effekten det har vist, samt bivirkningsprofilen når vi skal selge produktet. Det blir spennende å se resultatet av studiene, men tusenvis av oppdrettslaks kan jo ikke ta feil, sier Mogelsvang spøkefullt, og viser til den positive effekten på tarmfloraen på laks som har fått fôr tilsatt MCB.

Han estimerer at det vil ta omtrent to år før de er på markedet.

Yachin og han ser på en rekke andre anvendelsesområder også.

-Vi jobber i tett samarbeid med særlig forsker Benjamin Jensen ved Universitetet i København med videre forskning- og utvikling rundt jordbakterien. Vi er veldig begeistret for denne muligheten, og ser fram til fortsettelsen, sier Mogelsvang.

 

Fakta:

  • Idéhaverne bak DOFIen om Methylococcus capsulatus Bath (MCB) fra Norge er blant annet professor emeritus Tor Lea og Charlotte Kleiveland. Forskerne fra Universitet i København i Danmark er Karsten Kristiansen, Jacob Bak-Holm, Benjamin Jensen og Ida Larsen
  • Last ned mer informasjon om MycoBiotix her