Vi omgjør forskning og kunnskap til samfunnsnyttige produkter og tjenester

Siste nytt

Siste nytt

Her kan du lese siste nytt om Inven2s porteføljeselskaper, innovasjonsprosjekter og kliniske studier. Hver måned skriver vi lengre artikler der vi intervjuer aktuelle forskere og klinikere.

Arrangementer

Events

Lisensmuligheter

Lisensmuligheter

Her finner du en oversikt over lisensmuligheter. Vi søker aktivt etter industripartnere som kan tenke seg å lisensiere inn disse teknologiene for å videreutvikle dem til produkter eller tjenester.

Therapeutic regulation of WNT/YAP-signaling through a potent and specific tankyrase inhibitor

A class of novel WNT/YAP inhibitor compounds exhibiting high specificity for tankyrase and demonstrated proof of concept in mouse models for several cancer indications. Les mer

An optimized engineered albumin for half-life extension and mucosal delivery of biologics

An engineered human albumin variant with extended in vivo half-life. Les mer

A versatile improved antibody Fc technology platform

A unique and versatile antibody Fc technology platform (“REW”). Les mer

AnaConDebt – Analysis of Contagious technical Debt

Technical debt in software development consists of sub-optimal design solutions that are beneficial in the short term, but create costly negative impact in the long run, e.g. costly maintenance changes and impossibility to evolve the system. Les mer

Innovasjon

Inven2s kjernevirksomhet er innovasjon. Vi bidrar til å kommersialisere gode idéer fra dyktige forskere, til produkter og tjenester som gjør en forskjell.

Kliniske studier

Sammen med sykehus og industri bidrar Inven2 til at kliniske studier blir gjennomført raskt og effektivt, til det beste for norske pasienter.

Nøkkeltall 2010 – 2023

# Idéer vurdert (DOFI)

# Selskaper etablert

# Inngåtte lisensavtaler

# Nye patentsøknader

MNOK tilbake til forskning, innovasjon og oppfinnere

# Kliniske studier håndtert

Porteføljebedrifter

Portefølje­bedrifter

Inven2 har en portefølje bestående av 50 selskaper. De har vi etablert alene eller sammen med investorer. Utgangspunktet for selskapene er forskningsresultater fra innovative forskere. Porteføljeverdien er i desember 2023 på totalt 11 mrd kr, men dette vil variere med verdien av det enkelte selskap og hvor lenge vi er aksjonær i de mest verdifulle selskapene.

Produkter på markedet

Produkter på markedet

Inven2 har bidratt til at mange produkter og tjenester har kommet samfunnet til gode gjennom utlisensieringer til industri eller selskapsetablering innen en hel rekke teknologiområder. Her er et utvalg av dem.