• Norsk
 • English

Inven2 Klinikk

Inven2 Klinikks formål er å styrke, bistå og bidra til kompetansehevende og kvalitativ klinisk forskning ved alle sykehus i Helse Sør-Øst RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge. 

Vi er på vegne av disse sykehusene ansvarlige for å ivareta avtalemessige og økonomiske forhold i kliniske studier som helt eller delvis er finansiert av oppdragsgiver. 

Inven2 Klinikk er en formidler og brobygger mellom oppdragsgiver og forsknings- og sykehusmiljøet. Vår målsetting er å være en selvfinansierende virksomhet som bidrar aktivt til klinisk forskning og derigjennom til økt innovasjon.

Vi bidrar til;

 • Ryddighet i samarbeidet mellom industri og forsker/sykehus.
 • En inngangsport til sykehuset 
 • Smidighet i kontraktsprosessen; vi har kompetanse og erfaring fra gjennomføring av kliniske studier og kontraktshåndtering for ulike typer studier.
 • Effektiv økonomioppfølging av en studie; vi har utviklet et eget system for økonomisk oppfølging av en studie.
 • Fremtidig egeninitiert forskning og kompetanseheving ved overføring av opptjente midler til forskningsfond.

 

   

  a_oct_landingpage_400x300

  Les mer om: