• Norsk
 • English

Prosess

Inven2s oppgave er å ivareta avtalemessige og økonomiske forhold i kliniske studier og industrisamarbeid, som er helt eller delvis finansiert av en ekstern kommersiell oppdragsgiver (sponsor), på vegne av de ulike sykehus (Helseforetak/HF) i Helse-Sør Øst og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Vår rolle i de ulike trinnene av en klinisk studie illustreres i arbeidsprosessene for oppstartsfasen og økonomioppfølgingen. Les mer om oppstartsfasen og økonomioppfølging.

I tillegg håndterer Inven2 på tilsvarende måte samarbeids- og tjenestekjøpsavtaler, ikke-intervensjonsstudier, pre-kliniske studier,  medisinsk utstyr studier med mer.

De kliniske studiene deles inn i to kategorier basert på hvordan de er finansiert, uavhengig av studietype;

Oppdragsstudier: Studien er fullfinansiert av oppdragsgiver. Oppdragsgiver vil i de fleste tilfeller være studiens sponsor (ansvarlig for studien og eier av data).

Bidragsstudier: Studien mottar støtte av ulik art fra oppdragsgiver. I de fleste tilfeller er da forsker/sykehuset studiens sponsor (ansvarlig for studien og eier av data).

Helseforetak

Inven2 samarbeider med og håndterer slike avtaler på vegne av, følgende helseforetak:

 • Akershus universitetssykehus
 • Oslo universitetssykehus
 • Sunnaas sykehus
 • Sykehuset i Vestfold
 • Sykehuset Innlandet
 • Sykehuset Telemark
 • Sykehuset Østfold
 • Sørlandet sykehus
 • Vestre Viken
 • Sykehusapotekene
 • Universitetssykehuset Nord-Norge

Presentasjon med informasjon om Inven2

Presentasjon med informasjon om vår rolle og prosess finner du i link på høyre side. 

Inven2s honorar

Inven2s administrative honorar skal dekke kostnader forbundet med våre tjenester knyttet til avtalehåndtering og økonomioppfølging i kliniske studier på oppdrag fra industri og industrisamarbeid generelt.  For alle avtaler vil det derfor legges til et honorar på sykehusets priser forbundet med utføring av studien. Inven2s honorar er 10 % for studier meldt til Inven2 etter 1. april 2014. Det betyr i praksis at det vil bli et påslag på sykehusets priser på 11,11 %.