Inven2 investerer 500.000 kroner i dHealth

Inven2 investerer 500.000 kroner i dHealth

dHealth er en innovativ aktør innen digital helse, som fokuserer på utviklingen av kunnskapsbaserte apper for stress- og smertemestring. Disse appene er forankret i kognitiv adferdsterapi og evidensbasert forskning ved Oslo Universitetssykehus. De tilbyr brukere en...
Møt Inven2 på Nordic Life Science Days

Møt Inven2 på Nordic Life Science Days

Nordic Life Science Days er Nordens største partneringkonferanse innen livsvitenskap. Inven2 skal delta på stand og på møter med industrien for å promotere innovasjonsprosjekter fra porteføljen. Ta gjerne kontakt med oss på konferansen.   Nordic Life Science Days...
11 helseprosjekter med i Aleaps Bootcamp

11 helseprosjekter med i Aleaps Bootcamp

Aleap er en helseinkubator i Forskningsparken med en hovedvekt av oppstartsselskaper innen medtek. For å bidra til at flere forskningsprosjekter og oppstartsselskaper lykkes med sitt kommersialiseringsløp, har Aleap utviklet en «Aleap Bootcamp». Inven2 og Veksthuset...