Økt satsing på bedriftsetablering

Vaccibody lab
2. november 2021
Inven2 har i lengre tid jobbet for å etablere flere bedrifter basert på forskningsidéene som blir meldt inn. Nå er dette arbeidet implementert som en viktig del av strategien for 2021-2023. «Bedriftsetablering er et satsingsområde vi allerede har begynt å levere på, og som vi skal fortsette å jobbe med i årene som kommer», sier Jens Halvard Grønlien, Vice President Innovation.

Inven2 ble etablert i 2010 for å forvalte det kommersielle potensialet til oppfinnelser og arbeidsresultater fra Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, samt alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Les mer om dette her.

Kommersialisering av forskningsidéer kan enten gjøres via utlisensieringer til etablert industri eller ved å etablere en bedrift.

-Mange har ment, og mener kanskje fortsatt, at Inven2 er mer opptatt av å utlisensiere idéer til etablert industri enn å sette opp oppstartsfirmaer som kan kommersialisere innovasjonene. Dette er ikke tilfellet. Imidlertid krever det mer å etablere bedrifter basert på lisenser, enn kun å lisensiere ut rettighetene til oppfinnelsene, sier Grønlien og fortsetter;

-I strategien vår for 2021-2023 skal vi prioritere å etablere levedyktige bedrifter, og kravet om levedyktighet er et viktig poeng. Det er formelt sett enkelt å etablere en bedrift, men for å få den til å vokse og komme på markedet med et eller flere produkter kreves det mer enn en god idé. En levedyktig bedrift trenger et kompetent team av mennesker i styret og ledelsen, samt å få de rette investorene inn på det rette tidspunktet.

Se mer om dette på Inven2 sine hjemmesider her. Her har vi skrevet en oversikt over hvordan Inven2 arbeider med lisensiering og bedriftsetablering.

Halvard Inven2

Mange nye bedriftsetableringer

I løpet de 11 årene Inven2 har eksistert har 61 bedrifter blitt etablert på bakgrunn av forskningsidéer. Flere av disse er i dag større børsnoterte selskaper som leverer produkter globalt eller utvikler produkter som har et globalt potensial. Den samlede verdien til denne porteføljen var i oktober 2020 23 milliarder.

Bare det siste året har seks bedrifter blitt etablert innen en rekke ulike fagområder. Dette er alle bedrifter som har et stort potensial siden de leverer eller utvikler et produkt som er etterspurt i markedet:

  • Food Capture leverer et digitalt verktøy til bruk for pasienter på sykehus for å bidra til at de spiser nok og riktig. Underernæring hos pasienter er et stort problem, og dette er det første CE-merkede produktet som bistår helsepersonell med ernæringsoppfølging av pasientene.
  • dHealth kommersialiserer helseapper utviklet ved Avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo universitetssykehus. Appene skal bistå pasienter med kreft, fedme og sterke smerter med livsmestring, og har et stort globalt potensial
  • Tribune Therapeutics skal utvikle et legemiddel for behandling av fibrose. Selskapet har fått med seg toppinvestorene Novo Seeds og HealthCap, og kommersialiserer resultater fra mange års grunnforskning fra Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus
  • ACDTek utvikler softwaren AnaConDebt for å bistå offentlige institusjoner og globale IT-selskaper og bilprodusenter med flere, med analyser av hvordan de skal håndtere sin tekniske gjeld. Beregninger viser at samlet teknisk gjeld for alle globale selskaper vil koste mellom 300 billioner og 5,8 trillioner dollar totalt å håndtere.
  • DoMore Diagnostics utvikler ulike analyseverktøy for patologer for å bistå med å anbefale riktig behandling av ulike kreftformer. Selskapet er basert på forskning ved Institutt for Kreftgenetikk og Informatikk ved Oslo universitetssykehus

 

Sterkt team i Inven2

I lys av strategien for 2021 – 2023 vil Inven2 særlig ha fokus på å identifisere idéer som egner seg for bedriftsetablering tidligere enn før.

Det er Grønlien sammen med Mohammed Amarzguioui, Vice President Project Management Innovation som har ansvaret for dette.

–Vi har et sterkt lag med tre ansatte med ansvar for forretningsutvikling, lisensiering og selskapsetablering: Magdalena Gjefle, Ken Rosendal og Edvard Fuglset Dahl. De jobber tett med de andre fagfolkene i Inven2 innen teknologi, juss og IPR, samt forskerne, sier Amarzguioui.

Én åpenbar utfordring for å lykkes med strategien er at omfanget av idéer som kommer inn til Inven2 fra forskere ved Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo og helseforetakene i Helse Sør-Øst, er få, og spesielt idéene med potensiale for å bli levedyktige bedrifter.

–Dette er en utfordring vi på den ene siden må jobbe sammen med eierne våre for å løse. I tillegg ønsker vi tidlig å komme i dialog med forskere som har gründer i magen eller en idé som de mener har noe for seg. Kontakt oss her på Inven2, så skal vi bistå med vår ekspertise og kompetanse, sier Grønlien.

Han påpeker at i den omstillingsfasen Norge er i nå fra å være avhengig av olje- og gass, så er etableringen av nytt næringsliv som kan skape velferd og arbeidsplasser viktigere enn noen gang.

-Kunnskap og en høyt utdannet befolkning er viktig kapital for Norge for å lykkes med omstillingen av norsk næringsliv. Teknologioverføringskontorene i Norge, som Inven2, vil spille en vesentlig rolle for å muliggjøre dette, sier Grønlien.

Et eksempel på nytt næringsliv er Vaccibody som utvikler persontilpassete kreftvaksiner og andregenerasjonsvaksiner mot korona. I 2020 inngikk de Norges største lisensavtale noensinne med amerikanske Genentech med en verdi på 6,7 milliarder og de har nå snart 100 ansatte.

–I vår portefølje har vi flere eksempler som Vaccibody, men vi trenger enda flere, og det skal vi jobbe hardt med i årene som kommer, sier Grønlien.