Gryende optimisme rundt kliniske studier

21. mars 2022
16. mars arrangerte TTO Helsenettverk og NorTrials møtet «Nasjonale tiltak og samarbeid om flere kliniske studier – fra TTO Helsenettverk til NorTrials». Du kan se opptak av seminaret i sin helhet nedenfor.

 -Vi ser en økning i antall industrifinansierte studier nå som er veldig gledelig. Samtidig er vi langt fra i mål. Den internasjonale konkurransen om kliniske studier er knivskarp, så vi må fortsette å jobbe med konkrete tiltak og samarbeide nasjonalt, sier Siri Kolle som er VP for kliniske studier i Inven2.

De to siste årene har Inven2 ledet en arbeidspakke for kliniske studier i det nasjonale kompetanseprosjektet TTO Helsenettverk, som er et nettverk for alle teknologioverføringskontorene i Norge.

-Her har vi jobbet nasjonalt med faktorer vi mener er viktige for å bli mer attraktive for industriinitierte studier. Her har TTO-ene, helseforetak over hele Norge, firmaer og andre sentrale aktører jobbet i fellesskap for å kunne tilby et mer strømlinjeformet, nasjonalt apparat rundt studier, sier Kolle.

 

På møtet presenterte hun resultatene de har oppnådd:

Stafettpinnen videre til NorTrials

Parallelt med at arbeidet i prosjektet TTO Helsenetttverk nå nærmer seg slutten har et annet nasjonalt initiativ innen kliniske studier, NorTrials, sett dagens lys.

NorTrials er et partnerskap mellom spesialisthelsetjenesten og næringslivet med mål om å øke antall studier i hele Norge på oppdrag fra industrien, og er etablert på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

På seminaret presenterte Siv Mørkved, assisterende fagdirektør i Helse Midt-Norge arbeidet med NorTrials opp til nå, og veien videre for initiativet.

-Først av alt må jeg få lov å gratulere Inven2 og de andre med strålende og imponerende arbeid i TTO Helsenettverk, sier Mørkved, før hun fortsetter;

-Vi har nå etablert seks NorTrials-sentre innen ulike fagområder og en koordinerende enhet for NorTrials ved Oslo universitetssykehus. Vi har enda en jobb å gjøre med den delen av NorTrials som omhandler ulike ordninger for studiepersonell, her er vi ikke i mål enda, sier Mørkved.

Hun fortalte også at Innovasjon Norge har ansvaret for å promotere Norge som et attraktivt sted å legge kliniske studier for global industri.

Til slutt i sin presentasjon kom hun med en hyggelig invitasjon:

-Dere må sette av 20. mai som er «Clinical Trials Day». Da skal vi arrangere et seminar der vi skal presentere NorTrials og NorTrials-sentrene enda nøyere enn her, sier Mørkved.

Sofaprat

Helt på tampen av seminaret deltok representanter for ulike aktører fra hele økosystemet rundt kliniske studier i en uformell sofaprat. Her delte de sine refleksjoner om status og initiativer for tilrettelegging av kliniske studier.

Deltagerne var:

 • Thorbjørn Halvorsen, Head of Medical Affairs and Healthcare Development at Roche Diagnostics Norge
 • Hege Edvardsen, Senirorådgiver LMI
 • Ole Kristian Hjelstuen, Administrerende direktør Inven2
 • Øystein Krüger, avdelingsdirektør for forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst RHF
 • Erlend B. Smeland, Direktør Forskning, innovasjon og utdanning OUS
 • Kirsten Thorin Hagene, Enhetsleder ved Seksjon for utprøvende kreftbehandling,
  Avdeling for kreftbehandling, OUS

De var innom mange viktige momenter, og delte den gryende optimismen om at det nå går rette veien for kliniske studier i Norge. I tillegg poengterte de at det er viktig å arbeide sammen i fellesskap, nasjonalt og ikke minst fokusere på kvalitet og synlighet framover.

Vi avslutter med et viktig budskap fra den som representerer motoren i kliniske studier i Norge, Oslo universitetssykehus:

-Kliniske studier skal være en integrert del av pasientbehandlingen, sier Erlend B. Smeland, Direktør for forskning, innovasjon og utdanning ved Oslo universitetssykehus.

 

LMI deltok også på seminaret. Les artikkelen de har skrevet om det her: «Gledelig økning i antall kliniske studier i 2021»

 

Agenda

14.00: Møtestart

 • Velkommen Ole Kristian Hjelstuen, Adm dir Inven2
 • TTO Helsenettverk kliniske studier; leveranser og refleksjoner Siri Kolle, leder AP4 TTO Helsenettverk og VP Clinical Inven2
 • NorTrials; veien videre Siv Mørkved, Assisterende fagdirektør Helse Midt-Norge RHF
 • Sofaprat
  • Thorbjørn Halvorsen, Head of Medical Affairs and Healthcare Development at Roche Diagnostics Norge
  • Hege Edvardsen, Senirorådgiver LMI
  • Ole Kristian Hjelstuen, Adm dir Inven2
  • Siv Mørkved, Assisterende fagdirektør Helse Midt-Norge RHF
  • Erlend B. Smeland, Direktør Forskning, innovasjon og utdanning OUS
  • Åslaug Helland, spesialist i onkologi, overlege og utprøver ved Avdeling for kreftbehandling, OUS
 • Oppsummering