Velg visning

Arrangement Views Navigation

Today

Sist avholdte Arrangementer

ARENDALSUKA: Har vi en innovasjonspolitikk som mobiliserer akademia til å skape mer innovasjon?

Thon Hotel Arendal, Kino 2 Friergangen 1, Arendal

Fra forskning til forretning - har vi en innovasjonspolitikk som mobiliserer akademia til å skape mer innovasjon? I dette seminaret skal vi diskutere om vi har en god nok innovasjonspolitikk for å fremme innovasjon spunnet ut av forskning. Vi skal ha med en rekke innledere som belyser dette temaet fra undervisning og studenter til teknologioverføingskontorenes […]

ARENDALSUKA: Nasjonal handlingsplan for kliniske studier – hvordan ligger vi an?

Thon Hotel Arendal, Kino 2 Friergangen 1, Arendal

11. januar 2021 la regjeringen og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) frem Norges første nasjonale handlingsplan for kliniske studier. Målet er en dobling av antall kliniske studier innen 2025, og at 5% av alle pasienter som behandles i spesialisthelsetjenesten skal få delta i kliniske studier. I møtet vil vi se på hvordan vi ligger an i forhold til […]

Lansering av rapporten «Helsenæringens verdi 2022»

Næringslivets Hus Middelthuns gate 27, Oslo

Velkommen til lansering av rapporten "Helsenæringens verdi 2022" Helsenæringen er en del av løsningen på mange av våre helse- og omsorgsutfordringer de neste tiårene. Samtidig kan helse bli en av våre største næringer med eksport til et globalt marked, mens inntekter fra andre store næringer avtar. Årets rapport "Helsenæringens verdi 2022" legger opp til en […]