Kliniske studier

  1. Arrangementer
  2. Kliniske studier

Velg visning

Arrangement Views Navigation

I dag

Pilot Helse: Desentraliserte kliniske studier i Norge

LMI sammen med samarbeidspartnere Norway Health Tech, Melanor, The Life Science Cluster, Oslo Cancer Cluster, Inven2 og Norwegian Smart Cluster inviterer til digitalt mobiliseringsmøte for Pilot Helse: Desentraliserte kliniske studier i Norge 8. april 14.00-16.00.

Norsk helseindustri- eksport og produksjon

Helseindustrien er en av Norges største eksportnæringer, med nesten 26 milliarder kroner i eksportinntekter i 2020. Med riktige rammebetingelser kan helsenæringen bli en enda viktigere eksportnæring for Norge. ­Det viser en helt ny rapport om helseindustriens eksportpotensial. Velkommen til lansering av rapporten. Påmelding: https://events.provisoevent.no/nho/events/norsk-helseindustri---eksport-og-produksjon/register

Kurs i kliniske oppdragsstudier – fra forespørsel til sluttrapportering

27. mai arrangerer Inven2 og Regional Forskningsstøtte på Oslo universitetssykehus kurs i «Kliniske oppdragsstudier – fra forespørsel til sluttrapport». Kurset er heldigitalt. Nytt av året er at personvern og sykehusapotek er egne agendapunkt. Link til arrangement: https://forskerstotte.no/home/aktuelle-kurs/Kliniske%20studier%20og%20GCP/20657

Serviceavdelinger i kliniske studier på oppdrag fra industri

Tid til oppstart er en av flere viktige faktorer som industrien ser på når de vurderer hvor de skal legge sine studier. Norge er særlig attraktiv for komplekse studier som krever involvering av en rekke serviceavdelinger, som radiologi, patologi og laboratoriemedisin, i hver enkelt studie, noe som gjør at forespørsler og prising av serviceavdelingers tjenester […]

Studier på medisinsk utstyr – hvordan treffe blink fra start?

For studier på medisinsk utstyr og e-helse (både usability studier og kliniske utprøvinger) er det stor variasjon i type oppgaver og prosjekter firma ønsker at sykehus skal utføre. Dette skyldes stor variasjon i type utstyr, type firma og kompetanse og ressurser både hos firma og sykehus som skal gjennomføre studier. Tidlig forventningsavklaring og avklaringer knyttet […]

Gratis

Kliniske studier i medvind

Forskningsparken Gaustadalleen 21,Oslo,Norge

Link til digitalt arrangement: https://play.quickchannel.com/play/iak2krr   Nasjonale tiltak og samarbeid om flere kliniske studier - fra TTO Helsenettverk til NorTrials Det er i dag et stort fokus på og engasjement for kliniske studier. I 2021 var det for første gang på flere år en økning i antall kliniske studier på oppdrag fra industri. Dette er […]

Dialogmøte med industri – Kliniske studier på nevroklinikken OUS

Forskningsparken Gaustadalleen 21,Oslo,Norge

Velkommen til dialogmøte om kliniske studier  Start påmelding Forskningsparken, Møterom Forum Velkommen til dialogmøte om kliniske studier. Nevroklinikken på Oslo universitetssykehus (OUS), som er den største i Norden, har bygget opp infrastruktur for å legge til rette for flere kliniske studier i samarbeid med industri. Det er et sterkt ønske om å tilby pasienter utprøvende […]

Kurs i kliniske oppdragsstudier – fra forespørsel til sluttrapportering

Kurset er praktisk rettet og henvender seg først og fremst til utprøvere, studiesykepleiere, prosjektkoordinatorer og andre som arbeider med kliniske studier på oppdrag fra industrien, primært legemiddelstudier. Vi går gjennom hele prosessen, fra forespørsel om deltakelse til avslutning og arkivering, hvilke forpliktelser og fordeler studiedeltakelse innebærer for sykehuset og hvilke forventninger industrien har. Det er […]

ARENDALSUKA: Nasjonal handlingsplan for kliniske studier – hvordan ligger vi an?

Thon Hotel Arendal, Kino 2 Friergangen 1,Arendal,Arendal,Norge

11. januar 2021 la regjeringen og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) frem Norges første nasjonale handlingsplan for kliniske studier. Målet er en dobling av antall kliniske studier innen 2025, og at 5% av alle pasienter som behandles i spesialisthelsetjenesten skal få delta i kliniske studier. I møtet vil vi se på hvordan vi ligger an i forhold til […]

Trends and Needs in Clinical Trials – Opportunities or Barriers for Norway?

Meet Sognsveien 75,Oslo,Oslo,Norge

In this breakfast meeting we will address the major trends in clinical trials and discuss if this is an opportunity or a barrier for Norway to be competitive in attracting more clinical trials. Some of the biggest changes that are expected to happen in the clinical trials industry in next couple of years are going […]

Kliniske studier – hvordan sikre varig vekst?

Thon Hotel Arendal, Kino 2 Friergangen 1,Arendal,Arendal,Norge

Tirsdag 15/8 kl 14:00 på Thon Hotel, Kino 2 arrangerer Inven2 og Radforsk seminaret «Kliniske studier – hvordan sikre varig vekst?» Etter ti års nedgang i antall nye kliniske oppdragsstudier i Norge, peker pilen endelig oppover. Statens Legemiddelverk ser en økning i antall nye industristudier på 57% fra 2020 til 2022, og Inven2 kan melde […]

CRO meeting in Oslo

Forskningsparken Gaustadalleen 21,Oslo,Norge

CROs play an important role for clinical trials in Norway. In order to further strengthen the collaboration between CROs and the Norwegian hospitals, we would like to invite you to a meeting to inform about possibilities and advantages, and to discuss how we can best work together to increase the number of clinical trials. The […]