Lipidklinikken leverte best i verden

Lipidklinikken leverte best i verden

Lipidklinikken har en lang og stolt tradisjon for å tilby kliniske studier til mennesker med arvelig forhøyet kolesterol. Novartis har to studier ved klinikken nå, og i den ene studien ble første pasient screenet og behandlet først av alle i verden. “We are very proud...
Teknologi for håndtering av teknisk gjeld

Teknologi for håndtering av teknisk gjeld

Det nystartete selskapet ACDTek utvikler softwaren AnaConDebt som kan bistå IT-selskaper, banker, bilprodusenter, helseforetak og politi med å håndtere sin tekniske gjeld. Teknisk gjeld er snarveier i koden som alle selskaper tar når de utvikler software. Beregninger...
Flying start for fibrosefirma

Flying start for fibrosefirma

Forskning ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus kommersialiseres nå gjennom det nyetablerte selskapet Tribune Therapeutics. Selskapet skal ledes av Georg Vo Beiske som har bakgrunn fra HealthCap, Algeta og Bayer, og de største investorene er...