Livsviktige lisenser

Roche Cardiac proBNP
15. november 2021
Inven2 har lang erfaring med lisensavtaler, og da er det særlig livsvitenskapene som dominerer porteføljen. Tilgjengelige lisenser er presentert på nettsiden vår til enhver tid under fanen «Lisensmuligheter». Ta gjerne kontakt med våre forretningsutviklere for å holde deg oppdatert om nye prosjekter. 

I løpet av de siste elleve årene har Inven2 inngått i overkant av 400 lisensavtaler med industri, i kraft av å være teknologioverføringskontoret til Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus og de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst.

–Mange av lisensene våre er innen livsvitenskap. Innenfor livsvitenskapene favner vi bredt tematisk, samtidig som det er noen områder vi er særlig gode på. Dette er for eksempel celleterapi i bruk i kreftbehandling, eller diagnostikk og behandling innen hjerte-karsykdommer. Vi har lisensiert ut innovasjoner til en rekke ulike etablerte industriaktører opp gjennom tiden, og lisensene våre er også bakgrunn for etablering av flere nye bedrifter, sier Mohammed Amarzguioui.

Amarzguioui er Vice President Project Management i innovasjonsteamet til Inven2, og har ansvar for alle pågående prosjekter i selskapet.

–Vi har et sterkt team i Inven2 med ekspertise innen forretningsutvikling, produktutvikling, patentbeskyttelse og juridiske avtaler. Mange har erfaring som forskere selv, og de fleste har jobbet kortere eller lengre i industrien, sier Amarzguioui.

Han oppfordrer industriaktører til å kontakte forretningsutviklerne direkte for å holde seg oppdatert på eksisterende og potensielle lisenser, samt besøke siden «Lisensmuligheter» på Inven2 sine nettsider for jevnlige oppdateringer.

-Norge er i en omstillingsfase nå fra å være avhengig av olje- og gass for å sikre vår velferd og arbeidsplasser for framtiden, til et grønt skifte hvor helsenæringen vil spille en avgjørende rolle. Vi har alle forutsetninger for å lykkes, spesielt i å bygge en helsenæring, gitt de sterke fagmiljøene innen medisinsk forskning, sier Amarzguioui.

Mohammed Amarzguioui

Mohammed, Vice President Project Management, Inven2

Sterke innen celleterapi og hjerte-kar sykdommer

De tematiske områdene hvor Inven2 kan tilby flere banebrytende lisenser omfatter følgende:

 

Celleterapi som kreftbehandling

Celleterapienheten ved Radiumhospitalet og Institutt for kreftforskning leverer mange innovasjoner, og står bak flere selskapsetableringer og lisensavtaler, samt har pågående prosesser mot investorer og industriinteressenter. En GMP-sertifisert lab organisert rundt den nye enheten «Advanced Cell Therapy» er en sentral infrastruktur som fasiliteter innovasjon og industrisamarbeid.

Tilgjengelige lisenser

Annen kreftbehandling
Her har Inven2 hatt en stor økning i antall prosjekter de siste årene både innen terapi og biomarkører. Miljøene som forsker her, er ulike grupper spredt på Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.  

Tilgjengelige lisenser

Hjerte-karsykdommer
Det er lang tradisjon for fremragende forskning innen fagfeltet hjerte-kar ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo. En rekke historiske utlisensieringer har kommet ut av denne forskningen, og det er regelmessig lisenser tilgjengelig innen dette terapiområdet.

Tilgjengelige lisenser:

 

Plattformteknologier

Miljøer ved Institutt for klinisk medisin (UiO) og Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) har utviklet flere interessante plattformteknologier for forbedring av antistoffbaserte terapier og vaksiner.

Tilgjengelige lisenser:

 

Diagnostikk

En rekke ulike miljøer ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo utvikler diagnostiske metoder og tester for ulike indikasjoner.

Tilgjengelige lisenser:

 

Medisinsk teknisk utsyr:
Her har Inven2 en rekke lisenser på teknologi som forbedrer gjeldende operasjonsmetoder og diagnostikk. Det er særlig forskningsmiljøet rundt Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus som er ledende her, men det skjer spennende utvikling i andre miljøer ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo også.

Tilgjengelige lisenser: